Informàtica

Grau Mitjà

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Pla d'estudis

Amb aquest cicle aconseguiràs Ser un professional capaç d'instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en entorns petits. Identificar, acoblar i connectar components i perifèrics, tant físics com lògics. Executar els procediments establerts de recuperació de dades i aplicacions contra errors o pèrdua dels mateixos.

Primer Curs
Segon Curs

Sortides Profesionals

Continuitat Informàtica

¿Qué podré seguir estudiando?
Una vez terminado el Grado Medio podrás seguir estudiando un Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos y Redes (ASIX) y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), o cualquier otro Grado Superior.

Grau Superior

Administració de Sistemes informàtics i Xarxes

Pla d'estudis

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç de configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis de sistema. optimitzar el rendiment de les infraestructures de xarxes telemàtiques mitjançant la integració d'equips i altres dispositius de maquinari.

Primer Curs
Segon Curs
Complements de Formació

Sortides Profesionals

Continuitat Académica

Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Pla d'estudis

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç de desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions de programari multiplataforma, utilitzant tecnologies específiques i entorns de desenvolupament, garantint l'accés a les dades i compilar els criteris d'utilitat i qualitat requerits per les normes establertes

Primer Curs
Segon Curs

Sortides Profesionals

Continuitat Académica

¿Qué podré seguir estudiando?
Una vez que haya terminado el grado, podrás continuar estudiando en la Universidad o en un Grado Superior, y también podrás obtener el título deGrado Superior de Administración de Sistemas Informáticos y Redes (ASIX).