Automoció

Grau Mitjà

Electromecànica de Motocicletes

Pla d'Estudis

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç de realitzar operacions de manteniment, muntatge d'accessoris i transformació de les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat de el sector automotriu. A més de realitzar els càlculs necessaris analitzant la informació proporcionada per l'equip de diagnòstic.

Primer curs
Segon curs

Sortides Professionals

Continuïtat Acadèmica

Un cop hagueu acabat el nivell intermedi, pot continuar estudiant el Grau Superior d'Automoció a Monlau o altres especialitats.

Carrosseria

Pla d'estudis

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç de realitzar operacions de reparació, muntatge d'accessoris i transformació de vehicles en l'àrea de carrosseria, bastidor, cabina i equip de treball. Dominaràs les tècniques de mètodes d'unió i embelliment de superfícies a més de les regles de colorimetria i el funcionament de mitjans aerográficos i cabines de pintura.

Primer curs
Segon curs

Sortides professionals

En què podré treballar?

Continuïtat Acadèmica

Què podré seguir estudiant?

Un cop acabat el Grau Mitjà, podràs continuar estudiant el Grau Superior d'Automoció a Monlau o altres especialitats.

Electromecànica d'Automòbils

Pla d'estudis

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç de realitzar operacions de manteniment, muntatge d'accessoris i transformació de les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat de el sector automotriu. A més de realitzar els càlculs necessaris analitzant la informació proporcionada per l'equip de diagnòstic.

Primer curs
Segon curs

Sortides professionals

Continuïtat Acadèmica

Un cop hagueu acabat el nivell intermedi, pot continuar estudiant el Grau Superior d'Automoció a Monlau o altres especialitats.

Grau Superior

Automoció

Pla d'estudis

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç d'organitzar, programar i supervisar l'execució d'operacions de manteniment i la logística corresponents al sector automotriu: automòbils, vehicles pesants, motocicletes, maquinària agrícola i obres públiques; diagnosticar avaries en casos complexos i garantir el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant de el vehicle.

Primer curs
Segon curs

Sortides professionals

Continuïtat Acadèmica

Un cop acabat el grau, podràs accedir a la Universitat o al món laboral.

Automoció Online

Pla d'estudis

Amb aquest cicle aconseguiràs ser un professional capaç deorganizar, programar i supervisar la implementació d'operacions de manteniment i la logística corresponent en el sector de l'Automoció; diagnosticar avaries en casos complexos i garantir el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant. Dissenya el teu propi itinerari segons la teva disponibilitat. Les hores presencials i exàmens es realitzaran en Monlau La Maquinista. La resta des de casa teva!

Mòduls presencials
Mòduls Online
Mòduls a l'Empresa

Sortides Professionals

Continuïtat Acadèmica

Un cop acabat el grau, podràs accedir a la Universitat o al món laboral. En Monlau podràs seguir estudiant el Postgrau d'Assessor de Servei en Automoció, o el Postgrau d'Assessor Comercial en Automoció.

Postgrau

Assessor Comercial

Pla d'estudis

El Postgrau d'Assessor Comercial té com a principal objectiu proporcionar a l'alumne el coneixement teòric i pràctic que necessita per desenvolupar-se amb solvència i garantir les funcions d'un assessor comercial. Aquesta figura està sent demandada pels concessionaris oficials, ja que és de vital importància en el procés de vendes.

Contingut de el curs

Requisits d'accés: Disposar d'un títol de cicle formatiu de grau superior. Horari de el curs: De 16:00 a 20:00

Objectius del curs

Sortides Professionals

Diploma

Al finalitzar el curs rebràs un diploma com a acreditació de la realització del mateix, per a que puguis adjuntar-lo al teu CV. * Serà necessari haber superat el corresponent procés d'evaluació i contar amb una asistència superior al 80% de las classes.

Asesor de Servicio

Pla d'estudis

El Postgrau d'Assessor de Servei té a principal objectiu proporcionar als alumnes els coneixements teòrics i pràctics que necessiten per desenvolupar-se amb solvència i garantir les funcions d'un assessor de serveis. Aquesta xifra està sent demandada pels concessionaris oficials, ja que és de vital importància en el procés de venda i després de la venda.

Contingut del curs

Requisits d'admisió:Técnic Superior en Automoció
Horari del curs:De 16:00 a 20:00

Objectius del curs

Sortides Professionals

Diploma

A l'acabar el curs rebràs un diploma * com acreditació de la realització de la mateixa, perquè puguis adjuntar-lo a la teva CV. * Serà necessari haver superat el corresponent procés d'avaluació i comptar amb una assistència superior a l'80% de les classes.

Formació Contínua

Vehícles Híbrids y Elèctrics

Pla d'estudis

En aquest curs es treballen totes les parts que competeixen en la propulsió de vehicles elèctrics i híbrids i s'aprenen tant els conceptes teòrics com la forma de reparar-d'acord amb els criteris tècnics i de seguretat requerits per aquesta tecnologia.

Requisits d'Admisió:Alumnes de Grau Superior i professionals actius

Programa de Formació i Inserció(PFI)

Reparació i Mantenimient de Vehícles

Què es un PFI?

Els Programes de Formació i Inserció estan dirigits a joves que no han aconseguit graduar-se de l'ESO, d'entre 16 i 21 anys d'edat. Aquest curs té com a objectiu reintroduir a el jove en el sistema educatiu per continuar amb estudis de formació professional de grau mitjà.

Pla d'estudios

Amb aquest PFI adquiriràs les competències professionals relacionades amb la reparació i manteniment en el camp de la mecànica i l'electricitat d'automòbils i / o motocicletes. Tindràs un primer contacte amb l'entorn laboral professional de el sector, realitzant pràctiques en tallers i concessionaris multimarca.

Continuïtat Acadèmica

Un cop superada la prova d'accés per a la qual et preparem, podràs continuar estudiant un Grau Mitjà o entrar a l'Món Laboral com Auxiliar de mecànica, eléctricidad o electromecànica de vehicles.